Kancelaria Leśniak Styczeń

„(…) w życiu ludzi są chwile, kiedy trzeba powierzyć problemy, ze wszystkimi zawiłościami i brzemieniem zaszłości, ludziom obdarzonym wiedzą i trzeźwym spojrzeniem na rzeczywistość, gotowym odważnie kroczyć ku nowym horyzontom.”

Prezydent Egiptu, Anwar Sadata

indywidualne

podejście

bogate

doświadczenie

jakość

i profesjonalizm

kompleksowa

obługa

O NAS

Kancelaria świadczy
kompleksową obsługę prawną

na rzecz podmiotów gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych, instytucji non-profit oraz Klientów indywidualnych. Prawnicy reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych a także w postępowaniach prowadzonych w trybie zamówień publicznych oraz podczas mediacji i negocjacji.

Prawnicy Kancelarii wiedzą jak ważne jest indywidualne podejście do oczekiwań Klienta i poszukiwanych przez niego rozwiązań. Świadczone usługi prawne opierają się na profesjonalizmie, bogatym doświadczeniu oraz rzetelnej wiedzy. To, co wyróżnia Kancelarię oraz prowadzi do sukcesu naszych Klientów, to myślenie wielowymiarowe wychodzące poza schematy i standardowe rozwiązania. 

Okazywane zaufanie, rekomendacje i nowi Klienci to wynik ciężkiej pracy oraz dowód na to, że świadczone przez Kancelarię usługi prawne to jakość, która stanowi wartość dodaną dla Klientów i jeden ze składników Ich sukcesu. 

ZAKRES USŁUG

"To co wyniosło ludzi sukcesu ponad poziom tłumu: „to troszeczkę więcej”. Zrobili wszystko czego od nich oczekiwano i troszeczkę więcej..."

Lou Vickery

 • obsługa spółek
 • zakładanie spółek – przygotowywanie umów, analizowanie stanów i ryzyk prawnych, przygotowywanie optymalnych propozycji
 • przekształcenia podmiotów gospodarczych
 • likwidacje spółek
 • bieżąca obsługa w zakresie umów handlowych – przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów, proponowanie rozwiązań, wskazywanie ryzyk
 • bieżąca obsługa w zakresie spraw korporacyjnych – regulaminy, statuty, uchwały
 • obsługa w zakresie procesów sądowych i spraw windykacyjnych,

Klienci
biznesowi

 • opracowywanie i analizy umów spółek i statutów
 • opracowywanie i analizy regulacji wewnętrznych (regulaminów rad nadzorczych, zarządów, walnych zgromadzeń itp.)
 • przekształcenia spółek 
 • zastępstwo w sprawach przed krajowym rejestrem sądowym 
 • stała obsługa korporacyjna (przygotowywanie protokołów, uchwał, zawiadomień itp.) 
 • wsparcie projektów dla start-upów; tworzenie, analizy i weryfikacja umów inwestycyjnych, porozumień wspólników 
 • wsparcie w tworzeniu i weryfikacji umów dla kadry zarządzającej i dyrektorskiej 
 • wsparcie projektów związanych z podwyższeniem i obniżeniem kapitału, umorzeniami
 • przygotowanie i asysta przy likwidacji spółek
 • wsparcie i doradztwo wykonawców przy składaniu ofert, 
 • wsparcie i doradztwo wykonawców przy analizie ofert konkurencji, 
 • doradztwo i obsługa wykonawców w procesie o udzielenie zamówienia publicznego, 
 • przygotowywanie odwołań, reprezentacja przed KIO i organami sądowymi, 
 • wsparcie na etapie realizacji kontraktów w zamówieniach publicznych
 • opracowywanie i analizy umów o pracę, kontraktów managerskich, umów o współpracy, o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności, umów motywacyjnych 
 • wsparcie przy tworzeniu i zmianach regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, programów motywacyjnych, regulaminów ZFŚS 
 • wsparcie przedsiębiorców i asysta przy kontrolach inspekcji pracy 
 • wsparcie w sporach sądowych z pracownikami, w tym w sporach o nadgodziny, odszkodowania, o przywrócenie do pracy
 • wsparcie prawne procesów zwolnień grupowych i innych związanych z reorganizacją zatrudnienia 
 • obsługa bieżąca agencji pracy, 
 • wsparcie, doradztwo i reprezentacja w zakresie zatrudniania cudzoziemców, delegowania pracowników z i do krajów UE oraz spoza UE, 
 • przeprowadzanie audytów prawnych przedsiębiorców w zakresie ryzyk i przestrzegania prawa pracy,
 • przygotowywanie dokumentów, 
 • analiza ryzyk, 
 • bieżące doradztwo, 
 • audyty prawne
 • opracowywanie i analiza umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • opracowywanie, analiza i audyty regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, promocji
 • audyty prawne w zakresie w zakresie klauzul niedozwolonych 
 • wsparcie w sporach z konsumentami
 • windykacja przedsądowa
 • dochodzenie należności na drodze sądowej
 • wsparcie w kontaktach z UKE
 • wsparcie i doradztwa w sprawach dostępu do nieruchomości
 • opracowywanie i analiza umów w obrocie budowlanym
 • wsparcie w negocjacjach, mediacjach
 • wsparcie prawne na etapie realizacji kontraktów 
 • dochodzenie roszczeń z kontraktów, w tym kar umownych
 • prowadzenie spraw sądowych
 • wsparcie prawne w sprawach reklamacji i gwarancjach 
 • wsparcie prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
 • tworzenie i weryfikacja umów w obrocie gospodarczym 
 • tworzenie i weryfikacja regulaminów, 
 • weryfikacja i audyty w zakresie klauzul niedozwolonych
 • wsparcie w negocjacjach handlowych 
 • analizy i opracowywanie dokumentów wewnętrznych (regulaminów pracowniczych, statutów, programów motywacyjnych itp.) 
 • wsparcie projektów inwestycyjnych 
 • wsparcie w sprawach reklamacji 
 • zastępstwo procesowe w sprawach sądowych, w tym cywilnych, karnych i administracyjnych 
 • windykacja należności 
 • stała pomoc prawna wewnątrz firmy (in-house lawyer) 
 • przygotowanie i prowadzenie spraw rozwodowych
 • przygotowanie i prowadzenie spraw o przyznanie, podniesienie, obniżenie oraz zniesienie alimentów
 • przygotowanie i prowadzenie spraw dotyczących opieki nad dziećmi
 • przygotowanie i prowadzenie spraw dotyczących kontaktów z dziećmi
 • wsparcie i doradztwo w trakcie mediacji 
 • doradztwo i przygotowywanie propozycji sukcesji
 • sporządzanie projektów testamentów
 • przekształcanie przedsiębiorstw
 • prowadzenie postępowań spadkowych i działów spadku
 • asysta i wsparcie przed notariuszem
 • doradztwo i przygotowywanie propozycji sukcesji
 • sporządzanie projektów testamentów
 • przekształcanie przedsiębiorstw
 • prowadzenie postępowań spadkowych i działów spadku
 • asysta i wsparcie przed notariuszem
 • przygotowanie i prowadzenie spraw o podział majątku
 • przygotowanie i asystowanie przy zawieraniu ugód
 • wsparcie i doradztwo w trakcie negocjacji i mediacji

Klienci
indywidualni

NGO

 • przygotowywanie i opracowywanie statutów stowarzyszeń
 • przygotowywanie i opracowanie dokumentów wewnętrznych (regulaminów itp.)
 • wsparcie i bieżące doradztwo dla stowarzyszenia
 • przygotowanie i asysta przy likwidacji stowarzyszeń
 • przygotowywanie i analizy umów zawieranych przez stowarzyszenie 
 • przygotowywanie i opracowywanie statutów fundacji
 • przygotowywanie i opracowanie dokumentów wewnętrznych (regulaminów itp.)
 • wsparcie i bieżące doradztwo dla fundacji
 • przygotowanie i asysta przy likwidacji fundacji
 • przygotowywanie i analizy umów zawieranych przez fundację 

ZESPÓŁ

Radca Prawny

Katarzyna Leśniak

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W 2010 roku ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, a następnie uzyskała wpis na listę radców prawnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od ponad 10 lat świadczy obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących kancelariach prawnych oraz na salach sądowych sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Posiada bogate doświadczenie procesowe.

Radca prawny Katarzyna Leśniak specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców, prawie gospodarczym, w tym prawie umów handlowych i prawach konsumentów, prawie zamówień publicznych, prawie telekomunikacyjnym.

Pracuje w językach polskim i angielskim.

Jest laureatką konkursu „Profesjonaliści Forbesa 2012 – zawody zaufania publicznego” organizowanego przez prestiżowy magazyn Forbes. Celem urządzonego po raz pierwszy konkursu było uhonorowanie przedstawicieli 5 zawodów zaufania publicznego: adwokatów, radców prawnych, lekarzy, aktorów oraz architektów, którzy wykonują swoją pracę zgodnie z etosem zawodowym.

Konkurs „Profesjonaliści FORBESA 2012” promuje ludzi, którzy rozumieją, że liczenie się z potrzebami innych przynosi korzyści wszystkim. Laureaci prezentują zawody zaufania publicznego i w pełni na takie miano zasługują.     [Jacek Pochłopień, zastępca redaktora naczelnego „FORBESA”]

Radca Prawny

Magdalena Styczeń

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, od 2013 roku z tytułem zawodowym radcy prawnego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa bankowego organizowane przez Narodowy Bank Polski oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Praktykę zawodową zdobywała świadcząc pracę w jednostce samorządu terytorialnego oraz kancelariach prawnych. 

Posiada dużą wiedzę oraz praktyczne umiejętności w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również w postępowaniach przed organami administracji publicznej. W pracy zawodowej zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców oraz Klientów indywidualnych.

Specjalizuje się w prawie pracy i ochrony danych osobowych, prawie konsumentów oraz prawie rodzinnym. Z powodzeniem świadczy bieżące doradztwo i reprezentuje Klientów w zakresie dotyczącym zatrudniania cudzoziemców.

Pracuje w językach polskim, francuskim i angielskim.

anna-bigaj

Anna Bigaj​

radca prawny

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, wpisana na listę radców prawnych w 2010 roku. Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej – Podyplomowe studium prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego.

Czytaj więcej

Od ponad 15 lat świadczy usługi prawne związane z bieżącą obsługą prawną i doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych o zróżnicowanym profilu działalności, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania i negocjowania treści umów na potrzeby wewnętrzne oraz z kontrahentami, jak również prowadzeniu sporów sądowych, głównie w przedmiocie dochodzenia roszczeń z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Praktykę zawodową zdobywała świadcząc pracę jako prawnik wewnętrzny oraz we współpracy z innymi kancelariami prawnymi.

Pracuje w językach polskim i angielskim.

Paweł Mucha

RADCA PRAWNY

Radca prawny wpisany w 2022 roku na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczył w seminarium magisterskim z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, które ukończył pod przewodem prof. dra hab. Tadeusza Wosia pracą zatytułowaną „Przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego”.

Czytaj więcej

Głównymi obszarami jego aktywności zawodowej są prawo cywilne, prawo administracyjne,  postępowanie cywilne oraz prawo gospodarcze. W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się zwłaszcza prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawem cywilnym w zakresie odszkodowań. Posiada duże doświadczenie w występowaniu w procesie przed sądami powszechnymi.

Pracuje w językach polskim i angielskim.

Mikael Gebreselassie

Radca prawny

Radca prawny wpisany w 2022 roku na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.  Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównymi obszarami jego aktywności zawodowej jest prawo korporacyjne, upadłościowe oraz cywilne.

Czytaj więcej

W dotychczasowej praktyce świadczył kompleksową pomoc prawną podmiotom gospodarczym, uczestniczył w projektach dotyczących przejęć spółek oraz ich audytu prawnego.

Pracuje w językach polskim i angielskim.

Damian Krzykała

ADWOKAT

Ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską obronił w Zakładzie Postępowania Cywilnego UJ. Ponadto, ukończył studia na kierunku Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację adwokacką przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej, uzyskując w 2023 roku tytuł adwokata. Z Kancelarią współpracuje od 2018 roku.

Czytaj więcej

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych z uwzględnieniem podmiotów międzynarodowych, prawie gospodarczym, prawie autorskim oraz prawie cywilnym, w tym również w sprawach odszkodowawczych. Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw działających w kraju oraz poza jego granicami. 

Pracuje w językach polskim i angielskim.

katarzyna-maciejczyk

Katarzyna Maciejczyk

OFFICE MANAGER

Ukończyła Wydział Geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowisku kierownika biura Kancelarii Radców Prawnych. W Kancelarii jest odpowiedzialna za sprawy administracji oraz właściwą organizację pracy biura i obsługę Klientów.

Czytaj więcej

Wiedzę i doświadczenie z zakresu geografii politycznej oraz znajomości procesów organizacji pracy kancelarii prawnych z powodzeniem wykorzystuje zarządzając organizacją i kontaktami z Klientami Kancelarii. Dba o zachowanie standardów i odpowiedni kontakt z Klientami.

Chcesz z nami pracować?

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z Kancelarią, stażem lub praktyką proszone są o nadsyłanie aplikacji na adres office@klmskancelaria.pl z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. W tytule korespondencji prosimy wskazać „Dokumenty aplikacyjne”. Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok.

kariera

Jakość i profesjonalizm świadczonej przez Kancelarię obsługi prawnej opiera się na Prawnikach, którzy z zaangażowaniem i pasją podchodzą do powierzanych im spraw i szukają rozwiązań, które spełnią oczekiwania i potrzeby Klientów. 

W związku ze stałym rozwojem Kancelaria zaprasza do współpracy uzdolnionych i chętnych do zaangażowania aplikantów oraz studentów. Od kandydatów oczekujemy analitycznego myślenia, niestandardowych pomysłów, wychodzenia poza schematy i wiedzy merytorycznej. Kancelaria oferuje możliwość praktyk, stażów, a dla osób wyróżniających się wiedzą i zaangażowaniem w trakcie praktyki/stażu – możliwość pracy. 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z Kancelarią, stażem lub praktyką proszone są o nadsyłanie aplikacji na adres office@klmskancelaria.pl z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. W tytule korespondencji prosimy wskazać „Dokumenty aplikacyjne”. Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok. 

„Zawsze wydaje się że coś jest niemożliwe dopóki nie zostanie to zrobione”

Nelson Mandela

NAPISZ DO NAS

Kontakt

Adres

Leśniak Styczeń
Kancelaria Radców Prawnych
Wałowa 11/L2
30-704 Kraków

Telefon

mobile: + 48 798 093 311

Kontakt

office@klms.pl
www.klms.pl

Copyright by Leśniak Styczeń Kancelaria Radców Prawnych 2020

Developed with love by